Årsmøde i Gymnastikudvalget

Årsmøde i gymnastikafdelingen afholdt onsdag d. 22. april 2020
kl. 19.00-20.30

Deltagere: Det afgående udvalg, fremmødte instruktører samt gæster (9 personer)

Referat:

 1. Valg af dirigent og referent - Marie Breum valgt til dirigent og referent.

 2. Udvalgets årsberetning for 2019, ved formand, Marie Breum - Beretning se nedenfor

 3. Fremlæggelse af regnskab, ved kasserer, Lisbeth Feddersen - Godkendt

 4. Fremlæggelse af budget, ved kasserer, Lisbeth Feddersen - Godkendt

 5. Behandling af indkomne forslag - Ingen modtaget

 6. Valg af udvalgsmedlemmer, følgende udvalgsmedlemmer er valgt ind:

  • Marie Breum er valgt som formand

  • Lisbeth Feddersen

  • Jeanette Freundlich

  • Steffen Bonde

   Hvis et medlem udtræder indenfor valgperioden er udvalget bemyndiget til at finde en substitut indtil næste årsmøde.
    

 7. Eventuelt

  • Aflønning af instruktører blev drøftet, og udvalget blev bedt om at undersøge muligheder for justeringer i niveau.

  • Det blev drøftet, hvordan gymnastikafdelingen og VIF kan komme i kontakt med de mange nye tilflyttere i Vindinge.

  • Der er generelt brug for flere instruktører og alle fremmødte opfordres til at tage personligt kontakt til mulige instruktør-kandidater, og f.eks. opfordre til at indgå i et  instruktør-team.

 

Årsmøde Gymnastik-udvalget 2020

Beretning for året 2019

ved formand Marie Breum

INSTRUKTØRER

Lad mig starte med at takke vores fantastiske instruktører, som alle viser et stort engagement i egne hold og gymnastikken som fællesskab. TAK. Uden jer var der ingen gymnastik i Vindinge, og livet ville generelt være fattigere her.

UDVALGET

Næst efter instruktørerne er det udvalgsmedlemmerne, der holder sammen på gymnastikken, og som også lægger det ekstra energi og kræfter i at udvikle os og skabe et fællesskab for gymnaster og instruktører. Også en stor tak til jer.

Udvalget har bestået af nye og gamle kræfter. Ny formand i marts og efter en overgangsperiode også ny kasserer i efteråret. To nye medlemmer og to erfarne kræfter. Og så har vi fået god støtte fra tidligere udvalgsmedlemmer i overgangen.

STØTTEFORENINGEN

Igen i år har vi fået flotte støttemidler fra støtteforeningen. Tak for det.

Vi har med støtte herfra investeret i redskaber: en flik-træner, en stor soft-top bestilt i 2018 men leveret i år, ny nedspringsmåtte og diverse småt.

Det giver ny inspiration til træningen at få nye redskaber, og instruktører og gymnaster sætter stor pris på det.

Derudover har det med støtteforeningens hjælp været muligt at sende instruktører på kursus. Vi har haft 2 nye springinstruktører på springsikker basis uddannelse, og håber at sende flere af sted næste sæson. Derudover har flere været på inspirationskurser i børnegymnastik, yoga mv.

Jeg vil gerne her opfordre til at melde sig ind i støtteforeningen eller endnu bedre give en hånd ved vores hovedentreprise for støttemidler – vores madbod på Roskilde Festivalen i 2021. Tilmelding og information ligger på hjemmesiden: www.vindinge-if.dk

SÆSONENS FORLØB

Vi har haft 8 børnehold og 2 voksenhold igennem sæsonen. Allerede sidste sæson så vi en fremgang i medlemstal og denne sæson er vi yderligere vokset til 250 børn og 100 voksne.

Flere hold har udover almindelige træninger suppleret med sociale aktiviteter, bl.a. springcenter-ture, disko-aften og træningsweekender. Ligeledes har vi haft åbne events med danse-workshop og fitness tryday med fint fremmøde.

I august holdt vi åbent hus for at reklamere for sæsonens hold. Desværre var vejret dejligt den dag og der dukkede kun få gæster op. Formatet til næste år skal igennem vridemaaskinen, så vi får mest muligt ud af vores indsats.

SAMARBEJDER

skolesamarbejdet er godt:VIF har en repræsentant med i skolebestyrelsen. Her er præsenteret VIFs tilbud til åben skole-samarbejder, og VIF er inviteret med på lærermøde for yderligere introduktion og idé-udveksling.

 • Aftale om skolens medfinansiering af redskaber på vej. Konkret har vi fået en nedspringsmåtte overdraget af SFO, som en erkendtlighed.

 • Vi har fået lås på redskabsrummet, OG formelt tilladt skolen og VIF-afdelinger at låne vores redskaber. Det understreger, at det er gæstens ansvar at rydde op og låse igen. Det er i det store hele en succes.

 • På skolen har aktive idrætslærer samlet sig og er opmærksomme på muligheder og pligter ved et øget samarbejde med VIF, særligt gymnastik.

VIF-samarbejdet er godt:

VIF har fokus på at styrke fællesskabet mellem afdelinger, og træne os I at tænke på helheden frem for kun egen interesse. Vi kan og bør være fælles om det meste. Blandt andet kigger vi på hvordan instruktører honoreres, og om VIF på tværs kan gøre mere for at kreditere og takke vores frivillige kræfter. Det vil vi nemlig meget gerne. Hvis I har forslag til dette hører vi dem meget gerne.

Vi har flere gange i sæsonen mødtes med øvrige afdelinger og ryddet op og drøftet hallens brug. Der er god stemning og villighed til at hjælpe hinanden. Således flytter fodbold nu 6 kvm ”bander” i fjerndepot på skolen.

SÆSON AFSLUTNING OG AFLYSNINGER

Haste-afslutning af sæson, aflysning af opvisning, aflysning af Roskilde opvisningen., aflysning af instruktørafslutning, Vindinge dage aflyst og Lillevangsløbet aflyst

MEN vi lader os jo ikke slå ud for det! Og nu får vi mulighed for at afholde VIFs første udendørs yoga-træning d. 24. maj og forhåbentlig kan vi lukke sæsonen af med et gensyn og på-gensyn til gymnasterne d. 14. juni. Vi håber.

TAK for denne sæson og på gensyn.

 
Bedste hilsner
 
Marie Breum
Gymnastikudvalget 
Vindinge Idrætsforening
GYMNASTIKUDVALGET
I gymnastikudvalget tegner vi VIF's gymnastikafdeling, og vores primære fokus er, at skabe masser af glæde og gode oplevelser ved at bevæge sig.

Vi er alle blevet valgt ind i gymnastikudvalget, efter at vi selv har ønsket at stille op til valg (der er sjældent kampvalg ;-) Vi er derfor alle med i udvalget fordi vi synes vi har noget vi kan bidrage med til gymastikken, og fordi vi gerne vil lave et godt gymnastik-tilbud til børn, unge og voksne i Vindinge.

Vi er altid åbne overfor nye ideer, input, feedback og dialog, så ta' endelig fat i os, hvis der er noget du gerne vil vende med os.

Vi arbejder alle som frivillige i udvalget i vores fritid.

Foreningslivet kan ikke klare sig uden frivillige og masser af opbakning fra lokalområdet. Vi håber derfor, at du vil være med til at bakke op om vores initiativer og give en hånd med i ny og næ, fx til nogle af vores arrangementer.

Hvis der er spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Bedste hilsner 
Gymnastikudvalget
 
Marie Breum
Formand for Gymnastikudvalget
gymnastik@vindinge-if.dk
Aase Frederiksen
 
Lisbeth Feddersen
Kasserer
Jeanette Freundlich
Udvalgsmedlem

DOKUMENTER

FACEBOOK-GRUPPE

Hvis du er deltager på et af vores hold, eller har børn der er, så bliv medlem af vores facebookgruppe.
Her fortæller vi hvis der er ændringer til holdene, ligger billeder og vidoe op fra træningerne.

https://www.facebook.com/groups/vif.gymnastik/
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
©Vindinge Idrætsforening | 2021 | webmaster@vindinge-if.dk