Årsmøde i Gymnastikudvalget

Årsmøde i gymnastikafdelingen 

blev afholdt 

Mandag d. 13. marts 2022 kl. 20.00-21.00 

i Vindinge Hallen 


Deltagere:
 

Udvalget samt 1 instruktør og 1 medlem. 
 

Referat: 

1) Valg af dirigent og referent
Ditte er valgt som dirigent. Marie som referent. 

2) Udvalgets beretning
, ved forperson, Marie Breum
 
Vedlagt. Taget til efterretning. 

3) Fremlæggelse af regnskab
, ved kasserer, Lisbeth Feddersen
 
Godkendt. 
Fremlæggelse af budget, ved kasserer, Lisbeth Feddersen 
Godkendt, med forbehold for at punktet om ”halleje” ikke fremgår af budgettet, da vi her afventer input fra hovedbestyrelsen 

4) Behandling af indkomne forslag
 
Ingen 

5) Valg af udvalgsmedlemmer
– 3 udvalgsposter er åbne for valg 
 
Aase Frederiksen – modtager genvalg. 2 udvalgsposter er åbne for valg (i det forperson (Marie) og et udvalgsmedlem (Ditte) udtræder). Aase Frederiksen er valgt. Der er ikke yderligere opstillede, dvs der er 2 åbne poster herunder forpersonposten.
NB: Gymnastikudvalget er af Årsmødet. bemyndiget til at finde og udnævne yderligere medlemmer af udvalget, herunder forpersonposten. Det er nødvendigt, at der konstitueres en forperson til udvalget, da det er et absolut krav for, at aktivitetsudvalget kan eksistere. Vi skal ud og opfordre alle til at hjælpe til med at finde nye udvalgsmedlemmer.  
 
6) Eventuelt 
Medlemsforslag om at samle en ”pakke” af de to yoga-hold til en kombi-pris. Det tages med i overvejelserne til næste sæson. Årsmøde Gymnastik-udvalget 13. marts 2023

Beretning for sæson 2022/2023

ved formand Marie Breum

 

 

INSTRUKTØRER

Lad mig starte med at takke vores fantastiske instruktører, som alle viser et stort engagement i egne hold og gymnastikken som fællesskab. TAK. Uden jer var der ingen gymnastik i Vindinge, og livet ville generelt være fattigere her.

I sæson 2022/20223 har vi set en række nye instruktører og hjælpeinstruktører sammen med garvede kræfter, med mange år her i VIF gymnastik. Det må vist være den perfekte blanding. Alle gør et stort arbejde med at skabe en god forening for både børn og voksne, I kommer med gode, nye forslag til aktiviteter og nye måder at drive gymnastikforening. Det er en fornøjelse - tak for det.

 

UDVALGET

Sammen med instruktørerne er det udvalgsmedlemmerne, der holder sammen på gymnastikken, og som også lægger det ekstra energi og kræfter i at udvikle os og skabe et fællesskab for gymnaster og instruktører. Vi har i år været en stabil gruppe med erfaring sammen og det har været et effektivt og velfungerende samarbejde. Også en stor tak til jer.

 

STØTTEFORENINGEN

Heller ikke i 2022 har der været midler til uddeling fra Støtteforeningen, da foreningen ikke havde mulighed for at optjene midler i sommeren 2021 (Roskilde Festival). Det har betydet, at vi har holdt os til de mest nødvendige indkøb af redskaber mv. Der har heldigvis været økonomi i foreningen til at sende instruktører på kursus som ønsket og holde fast i gode traditioner for arrangementer for vores frivillige.

Jeg vil opfordre alle til at melde sig ind i støtteforeningen eller endnu bedre give en hånd ved vores hovedentreprise for støttemidler – vores madbod på Roskilde Festivalen i 2023. Tilmelding og information kommer på hjemmesiden: www.vindinge-if.dk

 

SÆSONENS FORLØB

Vi har i sæson 2022/2023 haft 7 børnehold og 5 voksenhold. Det er knap en fordobling af antallet af børnehold i forhold til forrige sæson og det har været en kæmpe fornøjelse at kunne byde godt 200 børn og 100 voksne velkommen i Vindingehallen hver eneste uge.

I efteråret deltog langt de fleste instruktører i en eller flere selvvalgte kurser, hvor de fandt inspiration og nye metoder til den gode træning. VIF gymnastik prioriterer uddannelse og inspiration til vores trænere meget højt og det er en stor glæde at se trænergrupper på tværs af hold tage på kursus sammen.

Vores julekomsammen er en tradition vi også sætter stor pris på. I år fandt den sted hjemme hos formanden, hvor udvalget varmede stuerne op med gløgg og æbleskiver. Snakken var munter og blev kun bedre af en rask julequiz og en flot julegave til alle.

Gymnastik var i 2022 en aktiv del af Vindingedagene med åbne hold og flere åbne arrangementer i hallen. I 2023 ligger vores gymnastikopvisning på Vindingedagenes sidste dag og bliver en del af periodens ”afslutningsgalla” med god underholdning for små og store. Derudover har vi naturligvis igen åbne voksnehold i de 2 uger Vindingedagene står på.

 

SAMARBEJDER

VIF-samarbejdet er godt:

VIF har fokus på at styrke fællesskabet mellem afdelinger, og træne os I at tænke på helheden frem for kun egen interesse. Vi kan og bør være fælles om det meste. Blandt andet kigger vi på hvordan VIF på tværs kan gøre mere for at kreditere og takke vores frivillige kræfter. Det vil vi nemlig meget gerne. Hvis I har forslag til dette hører vi dem meget gerne.

Gymnastik deltog flot i VIFs fælles juletræssalg. Vi stod for salget den ene weekend og vores frivillige nød den glade julestemning på pladsen. Juletræssalget har givet et fint overskud til gymnastikken.

Også skolesamarbejdet er godt. Vi har smidig kontakt til både skolepedel og idrætslærere og hjælpes ad med at få det bedste ud af vores fælles faciliteter. Vi indgik i 2022 en aftale med skole og klub om at de frit kan bruge VIFs redskaber i undervisning og leg, mod et årligt bidrag til indkøb og reparation samt naturligvis ansvarlig brug og oprydning. Vi ser stadig, at det er vanskeligt at holde redskabsrummet opryddet, så vi er stadig på jagt efter gode løsninger hertil.

 

SÆSON AFSLUTNING

Sæsonafslutning for 2022/2023 afholdes d. 29.4.23. Dermed har vi igen i år valgt at holde en lidt længere sæson end tidligere år. Vi har erfaret, at der er opbakning på holdene til at træne april med, og det giver god mening i forhold til forårets mange helligdage og aflyste træninger.

TAK for dette år og på gensyn.

GYMNASTIKUDVALGET
I gymnastikudvalget tegner vi VIF's gymnastikafdeling, og vores primære fokus er, at skabe masser af glæde og gode oplevelser ved at bevæge sig.

Vi er alle blevet valgt ind i gymnastikudvalget, efter at vi selv har ønsket at stille op til valg (der er sjældent kampvalg ;-) Vi er derfor alle med i udvalget fordi vi synes vi har noget vi kan bidrage med til gymastikken, og fordi vi gerne vil lave et godt gymnastik-tilbud til børn, unge og voksne i Vindinge.

Vi er altid åbne overfor nye ideer, input, feedback og dialog, så ta' endelig fat i os, hvis der er noget du gerne vil vende med os.

Vi arbejder alle som frivillige i udvalget i vores fritid.

Foreningslivet kan ikke klare sig uden frivillige og masser af opbakning fra lokalområdet. Vi håber derfor, at du vil være med til at bakke op om vores initiativer og give en hånd med i ny og næ, fx til nogle af vores arrangementer.

Hvis der er spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Bedste hilsner 
Gymnastikudvalget
 
Marie Breum
Formand for Gymnastikudvalget
gymnastik@vindinge-if.dk
Aase Frederiksen
Udvalgsmedlem
Ditte Kromann
Udvalgsmedlem
Lisbeth Feddersen
Kasserer
Jeanette Freundlich
Udvalgsmedlem

DOKUMENTER

FACEBOOK-GRUPPE

Hvis du er deltager på et af vores hold, eller har børn der er, så bliv medlem af vores facebookgruppe.
Her fortæller vi hvis der er ændringer til holdene, ligger billeder og vidoe op fra træningerne.

https://www.facebook.com/groups/vif.gymnastik/
©Vindinge Idrætsforening | 2021 | webmaster@vindinge-if.dk