Årsmøde i Gymnastikudvalget

Årsmøde i gymnastikafdelingen
afholdt tirsdag d. 21. oktober 2021 kl. 19.00-20.00
i VindingesognegårdDeltagere: Det afgående udvalg og en instruktør
Referat:
 1. Valg af dirigent og referent
  Marie Breum valgt til dirigent og referent.
 2. Udvalgets årsberetning for 2020, ved formand, Marie Breum
  Beretning vedlagt
 3. Fremlæggelse af regnskab 2020, ved kasserer, Lisbeth Feddersen
  Godkendt
 4. Fremlæggelse af budget 2021, ditto
  Godkendt
 5. Behandling af indkomne forslag
  Ingen modtaget
 6. Valg af udvalgsmedlemmer, følgende udvalgsmedlemmer er valgt ind og udvalget har konstitueret sig som:
  • Marie Breum (forkvinde)
  • Lisbeth Feddersen (kasserer)
  • Ditte Kromann er valgt. Ditte har været udvalgsmedlem siden juni 2021 valgt som bemyndiget af bestyrelsen mellem perioder.
  • Aase Frederiksen er genvalgt
 7. Eventuelt
  • Intet

 
Gymnastikudvalgets 
Beretning for året 2020 og delvist forårssæson 2021
ved forkvinde Marie Breum
 
INSTRUKTØRER
Lad mig starte med at takke vores fantastiske instruktører, som alle viser et stort engagement i egne hold og gymnastikken som fællesskab. TAK. Uden jer var der ingen gymnastik i Vindinge, og livet ville generelt være fattigere her.
 
I skiftet mellem sæson 20/21 og 21/22 har vi sagt farvel til en del af vores tidligere instruktører. Vi takker for de mange gode år sammen og håber at se jer tilbage engang i fremtiden. Nye instruktører og hjælpeinstruktører er kommet til og gør et stort arbejde med med at skabe en god forening for både børn og voksne. Tusind tak for det.
 
UDVALGET
Næst efter instruktørerne er det udvalgsmedlemmerne, der holder sammen på gymnastikken, og som også lægger det ekstra energi og kræfter i at udvikle os og skabe et fællesskab for gymnaster
og instruktører. Også en stor tak til jer.
 
Udvalget har bestået af nye og gamle kræfter: Ditte, Jeanette, Lisbeth, Aase og Marie. Vi arbejder godt sammen og er godt i gang med at fordele ansvarsområder mellem os.
 
STØTTEFORENINGEN
Også i 2020 fik vi økonomisk støtte fra Støtteforeningen. På grund det forventede manglende indtægtsbudget for 2020 og 2021 med Roskilde Festivalens nedlukning har vi dog været forsigtige med at investere i større redskaber. Samtidig har vi set en fordel ved at holde et stabilt og kendt set-up i hallen.
 
I år har vi desuden modtaget en helt anden type støtte fra Støtteforeningen; vi lånte det store Festival-køkkentelt og brugte til sæsonafslutningens opvisning i juni måned. Samtidig var Støtteforeningen flinke til at komme og give en hånd med at sætte telt op og dernæst tage det ned igen. Mange tak for det.
 
Jeg vil gerne her opfordre til at melde sig ind i støtteforeningen eller endnu bedre give en hånd ved vores hovedentreprise for støttemidler – vores madbod på Roskilde Festivalen  i 2022. Tilmelding og information ligger på hjemmesiden: www.vindinge-if.dk
 
SÆSONENS FORLØB
Vi havde i 2020/2021 9 børnehold og 4 voksenhold igennem sæsonen, hvilket også kunne ses i medlemstallet. Det var et flot sæsonskema og flot deltagerkreds, ikke mindst i betragtning af Covid19-epidemiens generelle usikkerhed og vanskelige fælles oplevelser.
 
SAMARBEJDER
VIF-samarbejdet er godt:
VIF har fokus på at styrke fællesskabet mellem afdelinger, og træne os I at tænke på helheden frem for kun egen interesse. Vi kan og bør være fælles om det meste. Blandt andet kigger vi på hvordan VIF på tværs kan gøre mere for at kreditere og takke vores frivillige kræfter. Det vil vi nemlig meget gerne. Hvis I har forslag til dette hører vi dem meget gerne.
 
Vi har flere gange i sæsonen mødtes med øvrige afdelinger og ryddet op og drøftet hallens brug. Der er god stemning og villighed til at hjælpe hinanden. Således fik gymnastik-instruktørerne med hjælp fra et multibold-hold flyttet alle fodbolds bander væk fra det fælles redskabsrum.
 
Også skolesamarbejdet er godt: VIF har en repræsentant med i skolebestyrelsen. Her er præsenteret VIFs tilbud til åben skole-samarbejder, og VIF er inviteret med på lærermøde for yderligere introduktion og idé-udveksling.
 
 • Der er indgået en aftale om skolens medfinansiering af redskaber.
 • Vi har lås på redskabsrummet, OG formelt tilladt skolen og VIF-afdelinger at låne vores redskaber. Det understreger, at det er gæstens ansvar at rydde op og låse igen. Det er i det store hele en succes.
 • På skolen har aktive idrætslærer samlet sig og er opmærksomme på muligheder og pligter ved et øget samarbejde med VIF, særligt gymnastik, hvor skolen har vanskeligt ved at imødekomme kravet om redskabsgymnastik til afgangseksamen. Her har VIF-instruktører ved flere år hjulpet til.
 
 
SÆSON AFSLUTNING
Et kæmpe lyspunkt i sæsonen var den flotte afslutningsopvisning vi stablede på benene i juni måned. Gymnastikholdene deltog med hvert sit program og der var lagt et stort arbejde i at få arrangementet gennemført indenfor de retningslinjer for grupper, som vi havde at rette os efter.
Og der blev også rammer til en lille afslutning og tak for i år til vores instruktørgruppe.
 
 
TAK for denne sæson og på gensyn.
Marie Breum, Gymnastikuvalgets forkvinde
GYMNASTIKUDVALGET
I gymnastikudvalget tegner vi VIF's gymnastikafdeling, og vores primære fokus er, at skabe masser af glæde og gode oplevelser ved at bevæge sig.

Vi er alle blevet valgt ind i gymnastikudvalget, efter at vi selv har ønsket at stille op til valg (der er sjældent kampvalg ;-) Vi er derfor alle med i udvalget fordi vi synes vi har noget vi kan bidrage med til gymastikken, og fordi vi gerne vil lave et godt gymnastik-tilbud til børn, unge og voksne i Vindinge.

Vi er altid åbne overfor nye ideer, input, feedback og dialog, så ta' endelig fat i os, hvis der er noget du gerne vil vende med os.

Vi arbejder alle som frivillige i udvalget i vores fritid.

Foreningslivet kan ikke klare sig uden frivillige og masser af opbakning fra lokalområdet. Vi håber derfor, at du vil være med til at bakke op om vores initiativer og give en hånd med i ny og næ, fx til nogle af vores arrangementer.

Hvis der er spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Bedste hilsner 
Gymnastikudvalget
 
Marie Breum
Formand for Gymnastikudvalget
gymnastik@vindinge-if.dk
Aase Frederiksen
 
Ditte
Lisbeth Feddersen
Kasserer
Jeanette Freundlich
Udvalgsmedlem

DOKUMENTER

FACEBOOK-GRUPPE

Hvis du er deltager på et af vores hold, eller har børn der er, så bliv medlem af vores facebookgruppe.
Her fortæller vi hvis der er ændringer til holdene, ligger billeder og vidoe op fra træningerne.

https://www.facebook.com/groups/vif.gymnastik/
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
©Vindinge Idrætsforening | 2021 | webmaster@vindinge-if.dk