Regler - LAN Party

Det er forbudt at have ulovlige kopier af musik, film eller andet ophavsretligt beskyttet materiale på den pc eller andre medier, som medbringes.
 
Forbud.
Det er forbudt at foretage ulovlig kopiering eller distribution af kopier af musik, film eller andet ophavsretligt beskyttet materiale, fx ved:
  • At lade andre deltagere uploade kopier af musik, film eller andet ophavsretligt beskyttet materiale til ens harddisk, ftp-server eller lignende.
  • At downloade kopieret musik, film eller andet ophavsretligt beskyttet materiale fra andre deltageres harddisk, ftp-server eller lignende.
  • At foretage uploading til eller downloade fra internettet af kopier af musik, film eller andet ophavsretligt beskyttet materiale.
Kontrol.
Arrangørerne vil foretage kontrol af, at forbuddet mod ulovlig kopiering eller distribution af kopier af musik, film eller andet beskyttet materiale overholdes herunder ved stikprøvekontrol af indholdet af deltagernes pc'er og medbragte medier.
Arrangørerne vil overvåge trafikken på det interne netværk og via internetforbindelse for at kontrollere, at ulovlig kopiering eller distribution af musik, film eller andet ophavsretligt beskyttet materiale ikke finder sted.
 
Bortvisning og anmeldelse.
Såfremt arrangørerne konstaterer, at en deltager overtræder forbuddet mod ulovlig kopiering eller distribution af musik, film eller andet beskyttet materiale, vil dette medføre øjeblikkelig bortvisning fra net partiet. Deltagere som bortvises har ikke krav på tilbagebetaling af deltagergebyr eller anden form for kompensation.
 
Arrangørerne vil anmelde og videregive oplysninger om deltagere, som overtræder forbuddet mod ulovlig kopiering eller distribution af musik, film eller andet beskyttet materiale til AntiPiratGruppen, herunder navn og adresse på den deltager, der har foretaget krænkelserne.

Deltagelse sker på eget ansvar.
Vindinge Esport er ikke ansvarlige for eventuelt forsvundet, stjålet eller beskadiget udstyr eller ejendele, under arrangementet.

Ro og orden.
Under arrangementet forventes det at der holdes en sober tone og disse afholdes med professionel sportsånd.
Herunder frabedes det at man råber højlydt hver gang man vinder en runde eller skyder en spiller.
Hvis man ikke adlyder anvisninger om at dæmpe sig, kan det resultere i en diskvalificering eller bortvisning fra eventet.

Mobning og chikane accepteres ikke, hverken mundtligt eller skriftligt. Dette vil medføre en bortvisning fra eventet.

Der må ikke medbringes eller indtages.
Alkohol, egne mad og drikkevare, narkotika, euforiserende stoffer eller våben af enhver art.

FACEBOOK-GRUPPE

Hvis du er deltager på et af vores hold, eller har børn der er, så bliv medlem af vores facebookgruppe.
Her fortæller vi hvis der er ændringer til holdene, ligger billeder og videoer op og nyheder.

https://www.facebook.com/vindingeesport/

KONTAKOPLYSNINGER


Hvis I har spørgsmål, gode ideer eller feedback så kontakt os på
esport@vindinge-if.dk

Bedste hilsner
E-Sport afdelingen
©Vindinge Idrætsforening | 2021 | webmaster@vindinge-if.dk