VIF'ten

VIFten er VIFs foreningsblad, som uddeles til alle husstande i Vindinge 6 gange om året.

Indlæg til viften sendes ind senest d. 20. i alle ulige måneder.
Ane Dolward
Ansvarshavende Redaktør
formand@vindinge-if.dk
Ernst Jønsson
Grafiker
viften@vindinge-if.dk
Sisse Christensen
Korrekturlæser
viften@vindinge-if.dk

SPONSORER

Ønsker du at være sponsor til VIF'ten, så kontakt Ernst: ​ernst@joensson.dk 
©Vindinge Idrætsforening | 2021 | webmaster@vindinge-if.dk