Velkommen til Vindinge IF
 
VIF er en flerstrenget idrætsforening, som giver sine medlemmer mulighed for at dyrke en alsidig form for sport og idræt og tilbyder aktiviteter indenfor en række sportsgrene. Disse er:
 • Fodbold
 • Håndbold
 • Multibold
 • Høvdingebold
 • Badminton
 • Basketball (sommerkursus)
 • Gymnastik
 • Indoor cycling
 • Motionscenter
 • Løb (inkl. trail løb)
 • MTB
 • Cross fit
 • Yoga

VIF lægger stor vægt på det sportslige, som udøves i en positiv og social atmosfære hvor der er plads til alle – store og små, voksne og børn. Alle er velkommen i VIF, hvor vi har aktiviteter som passer til de fleste sports udøvere og motionister.
 
VIFs bestyrelse består af formand, næstformand, kasserer og 2 øvrige medlemmer, som er valgt på den årlige generalforsamling, samt af aktivitetsformændene. Bestyrelsen mødes 6 gange årligt.
 
VIF Støtteforening har til formål at støtte ungdomsarbejdet i VIF. Midlerne kommer primært fra kontingenter, deltagelse i den årlige Roskilde Festival, men også gennem hjælp i forbindelse med diverse lokale arrangementer. VIF opfordrer alle til at indmelde sig i støtteforeningen.
 
VIFten er VIFs foreningsblad, som uddeles til alle husstande i Vindinge 6 gange om året.
 
Vindinge IF driver Vindingehallen i samarbejde med Roskilde Kommune samt VIFs klubhus, beliggende på Sandvejen i Vindinge.  
 
Endnu engang velkommen til Vindinge IF
 
Jørgen Green
Formand    
Billeder
Se flere her
Vindinge-if
Sandvejen 28
4000 Roskilde
Tlf. -

Vindinge IF

Motion

Badminton

Fodbold

Gymnastik

Håndbold

Banner